View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) thành phố Pleiku, tình Gia Lai”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
20/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/04/2023
Trích yếu
Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”. Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleilu, tỉnh Gia Lai.Chủ đầu tư: UBND thành phố Pleiku. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬