View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Dự án Nhà máy Worldtop Hà Nội Vina"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
20/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/04/2023
Trích yếu
Địa điểm: Lô CN08-1, KCN Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬