View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Song Tân - Đức Hoà III” diện tích 244,63ha
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/03/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Song Tân - Đức Hoà III” có quy mô diện tích 244,63ha được thực hiện tại xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬