View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Liên Thành Long An diện tích 92,5625 ha.
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/03/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Liên Thành Long An, có quy mô 92,5625 ha. Khu đất quy hoạch xây dựng KCN Đức Hòa III - Liên Thành Long An nằm trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Long An.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬