View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo (PLĐT12.22)”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo (PLĐT12.22)”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tiên Tân, Tiên Hiệp và phường Lam Hạ, Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Mặt trời Hà Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬