View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy sản xuất, tái chế các loại sản phẩm hạt nhựa”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Nhà máy sản xuất, tái chế các loại sản phẩm hạt nhựa”. Địa điểm thực hiện dự án: Cụm CN Cầu 16, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Giang Đạt Thành.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬