View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất gạch ốp lát gốm sứ Granite”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/04/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy sản xuất gạch ốp lát gốm sứ Granite” tại KCN Mỹ Xuân B1 - Conac, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Gốm sứ Granite VTC.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬