View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Thủy điện Pa Vây Sử 1
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/04/2023
Trích yếu
Dự án Thủy điện Pa Vây Sử 1 (Công suất lắp máy là 8,5MW). Vị trí địa lý: Thủy điện Pa Vây Sử 1 khai thác năng lượng trên suối Thèn Thẻo Hộ thuộc địa phận xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 15,71ha. Dự án thủy điện Pa Vây Sử 1 sản xuất điện năng cung cấp cho ngành điện theo hợp đồng bán điện EVN; Phục vụ nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt trực tiếp cho tỉnh Lai Châu với công suất lắp máy Nlm = 8,5MW. Điện năng của thủy điện Pa Vây Sử 1 được hòa vào lưới điện quốc gia với lượng điện trung bình năm E0 = 28,866 triệu KWh, công trình thủy điện Pa Vây Sử 1 còn là nguồn dự phòng cho hệ thống điện của tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện HPL.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬