View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cải tạo đường dây 110 kV Phả Lại - Tràng Bạch - Uông Bí tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/04/2023
Trích yếu
Dự án “Cải tạo đường dây 110 kV Phả Lại - Tràng Bạch - Uông Bí tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm thực hiện: TP Uông Bí và TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬