View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy SEI OPTIFRONTIER Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/04/2023
Trích yếu
Dự án: Nhà máy SEI OPTIFRONTIER Việt Nam. Dự án được thực hiện tại Lô đất B-3, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích đất thực hiện Dự án là 30.000 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH SEI OPTIFRONTIER Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬