View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy giấy Lam Sơn Thanh Hóa”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/04/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy giấy Lam Sơn Thanh Hóa”. Địa điểm: Nhà máy được xây dựng trên diện tích đất 76.695 m2 thuộc xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa làm chủ đầu tư.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬