View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất, kinh doanh hóa chất và thu hồi muối kim loại”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/04/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất, kinh doanh hóa chất và thu hồi muối kim loại”. Địa điểm thực hiện: Lô 109, 111B, 113A KCX và CN Linh Trung III, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬