View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/04/2023
Trích yếu
Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang. Địa điểm thực hiện (đoạn tuyến Ba Bể - Na Hang): Trên địa bàn 06 xã Nam Mẫu, Hoàng Trĩ, Quảng Khê, huyện Ba Bể, xã Xuân Lạc và Nam Cường huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬