View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), tỉnh Hà Tĩnh - Hạng mục Kênh Cầu Động”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/04/2023
Trích yếu
Dự án “Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), tỉnh Hà Tĩnh – Hạng mục Kênh Cầu Động”. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Vũ Quang và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chủ dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬