View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/04/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng”. Địa chỉ thực hiện Dự án: xã Tân Hưng, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Chủ dự án: Công ty cổ phần LIDECO 1.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬