View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án “Nhà máy điện tử BYD Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
24/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/04/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy điện tử BYD Việt Nam”. Dự án “Nhà máy điện tử BYD Việt Nam” nằm trên phần diện tích đất 260.564,2m2, nằm trong Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn II (phân khu phía Bắc) thuộc địa bàn xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Chủ dự án: Công ty TNHH Điện tử BYD (Việt Nam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬