View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án thủy điện Nùng Than 1
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/04/2023
Trích yếu
Dự án thủy điện Nùng Than 1 thuộc công trình công nghiệp cấp III, nhà máy có tổng công suất 30MW với 02 tổ máy, điện lượng trung bình năm khoảng 103,2 triệu kWh. Địa điểm thực hiện: Xã Vàng Ma Chải, Mù Sang và Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Công ty Cổ phần thủy điện Nùng Than 1
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬