View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu”. Chủ dự án (CDA): Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬