View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/04/2023
Trích yếu
Dự án "Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh" tại lô CN- 03, KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬