View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/04/2023
Trích yếu
Dự án: Cụm công nghiệp Hạnh Phúc- Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Địa điểm thực hiện: xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Premium.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬