View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án của Công ty TNHH Torshare Việt Nam"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/04/2023
Trích yếu
Dự án: "Dự án của Công ty TNHH Torshare Việt Nam" (Nâng công suất từ 2.800 tấn sản phẩm/năm lên 8.000 tấn sản phẩm/năm). Địa điểm thực hiện dự án: Lô L4.8B (thuê lại văn phòng và nhà xưởng của Công ty Cổ phần Phương Bắc) và Lô đất L5.5B, L5.6A, Khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Chủ dự án: Công ty TNHH Torshare Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬