View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc (thay đổi điều chỉnh)”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/04/2023
Trích yếu
Dự án “Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc (thay đổi điều chỉnh)”. Dự án thuộc địa giới phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có tổng diện tích quy hoạch 310,173 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬