View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Năng lượng mới Growatt Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/04/2023
Trích yếu
Dự án Năng lượng mới Growatt Việt Nam. Địa điểm thực hiện dự án: Khối nhà A, lô CN4-01 (thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Phát triển công nghiệp BW Nam Đình Vũ), khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Chủ dự án: Công ty TNHH Năng lượng mới Growatt Việt Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬