View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí" - 728/KSONMT-CTRSH 24/3
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/04/2023
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: Khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬