View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Chi nhánh công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Phú Hữu" - 727/KSONMT-CN&NH 24/3
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/04/2023
Trích yếu
Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬