View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Nhà máy sản xuất mạch in dẻo FPC (công suất 240.000.000 sản phẩm/năm) và bổ sung thêm dây chuyền sản xuất mạch in tích hợp CIS (công suất 400.000.000 sản phẩm/năm)" - 721/KSONMT-CN&NH 23/3
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/04/2023
Trích yếu
Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: tại số 6 VSIP, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬