View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nâng công suất Nhà máy sản xuất vải dệt từ 4.000.000 mét vải/năm lên 36.000.000 mét vải/năm; sản xuất hàng may mặc từ 1.000.000 sản phẩm/năm lên 7.000.000 sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng 8.962 m2
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/04/2023
Trích yếu
Dự án: Nâng công suất Nhà máy sản xuất vải dệt từ 4.000.000 mét vải/năm lên 36.000.000 mét vải/năm; sản xuất hàng may mặc từ 1.000.000 sản phẩm/năm lên 7.000.000 sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng 8.962 m2. Địa điểm thực hiện: số 5 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chủ dự án: Công ty TNHH Dệt Tường Long
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬