View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
30/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/04/2023
Trích yếu
Dự án “Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh”. Địa điểm thực hiện: phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Muối Cam Ranh. Phạm vi, quy mô, công suất: Diện tích 87,64 ha; Dân số: 20.250 người.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬