View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kẽm Vĩnh Bảo Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
29/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/04/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kẽm Vĩnh Bảo Việt Nam. Vị trí dự án: Dự án tọa lạc tại địa chỉ lô I5-2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghiệp Kẽm Vĩnh Bảo Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬