View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom Hải Phòng
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
31/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/04/2023
Trích yếu
Dự án Công ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom Hải Phòng. Địa điểm thực hiện dự án tại Khối nhà D-5, D-6, D-7, Lô CN4-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam với tổng diện tích là 7033,6 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom Hải Phòng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬