View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH Sagemcom Broadband Hải Phòng
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
31/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/04/2023
Trích yếu
Dự án Công ty TNHH Sagemcom Broadband Hải Phòng. Vị trí: địa điểm thực hiện dự án tại Khối nhà D-1, D-2, D-3, D-4, Lô CN4-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam với tổng diện tích là 7400,8 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Sagemcom Broadband Hải Phòng
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬