View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tam vấn ĐTM Dự án: Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/04/2023
Trích yếu
Dự án: Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch. Địa điểm thự hiện dự án:Dự án có diện tích 146,5 ha nằm trên địa bàn xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Quốc tế Hòa Bình .
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬