View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đường từ bản Đìu Đo đến cột Mốc 561 xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
03/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
18/04/2023
Trích yếu
Đường từ bản Đìu Đo đến cột Mốc 561 xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nằm trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Điểm đầu tuyến (Km0+00), xuất phát tại khu vực bản Đìu Đo (nối tiếp với tuyến đường sẵn có của địa phương). - Điểm cuối tuyến (Km12+762,23): điểm cuối tại khu vực mốc 561. + Tổng chiều dài tuyến: L = 12.762,23km.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬