View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy thủy điện Vũ Quang tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh với công suất 4,8MW
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy thủy điện Vũ Quang tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh với công suất 4,8MW do Công ty cổ phần thủy điện Vũ Quang làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng trên địa bàn thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; tổng diện tích đất sử dụng của Dự án là 19.777 m2. Quy mô, công suất: Nhà máy thủy điện Vũ Quang có tổng công suất lắp máy là 4,8MW với 02 tổ máy, mỗi tổ máy 2,4 MW. Tổng điện lượng trung bình năm là 12,52 triệu KWh; điện lượng mùa mưa Em = 5,03 triệu KWh; điện lượng mùa khô Ek = 7,49 triệu KWh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬