View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường từ thôn A Sò đi cột mốc 708, 703 tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Dự án: Đường từ thôn A Sò đi cột mốc 708, 703 tỉnh Quảng Nam. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chơ Chun, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Chủ dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬