View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Global Material Handling
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Dự án Global Material Handling. Địa điểm thực hiện dự án tại Lô đất CN2C, Khu công nghiệp DeepC2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam với tổng diện tích là 57.294 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Global Material Handling.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬