View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Hồ Ea Khal giai đoạn 1, tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Dự án Hồ Ea Khal giai đoạn 1, tỉnh Đắk Lắk. Địa điểm thực hiện Dự án tại huyện Ea Súp và huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk). Chủ dự án: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8. Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa cấp II có dung khoảng 54,95 triệu m3 (dự án nhóm B); để tạo nguồn, cấp nước tưới cho khoảng 7200ha đất canh tác. Cấp và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 20.000 dân, chăn nuôi khoảng 1.000.000m3/năm; cắt lũ, giảm nhẹ ngập lụt cho hạ du và góp phần cải thiện môi trường cho vùng dự án.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬