View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Trang trại chăn nuôi heo nái Green Farm Việt tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Vị trí địa lý : Phạm vi thực hiện dự án tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬