View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Dongkwang
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
05/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/04/2023
Trích yếu
Dự án Dongkwang. Địa điểm thực hiện: Lô B6-1, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Dongkwang. Dự án được thực hiện tại Lô B6-1, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích 31.037,9 m2,
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬