View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi heo nái ngoại sinh sản và heo sau cai sữa Thanh Thủy
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Dự án: Trang trại chăn nuôi heo nái ngoại sinh sản và heo sau cai sữa Thanh Thủy. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.Tổng diện tích đất xây dựng dự án: 115.790,50 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Thanh Thủy Farm.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬