View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi heo nái ngoại sinh sản và heo sau cai sữa Tân An tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Dự án: Trang trại chăn nuôi heo nái ngoại sinh sản và heo sau cai sữa Tân An tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Địa điểm thực hiện: xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Công suất chăn nuôi: 5.000 con heo nái sinh sản và 20.000 heo thịt. Chủ dự án: Công ty TNHH Đầu tư phát triển chăn nuôi Tân An.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬