View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt ngoại thương phẩm CNC tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt ngoại thương phẩm CNC tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước do Công ty TNHH chăn nuôi CNC Farm làm chủ đầu tư. Công suất chăn nuôi: 35.000 heo thịt/lứa, Xuất chuồng 70.000 heo thịt/năm.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬