View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cụm công nghiệp (CCN) Yên Mỹ”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/04/2023
Trích yếu
Dự án “Cụm công nghiệp (CCN) Yên Mỹ” do Công ty Cổ Phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Yên Mỹ MBLand làm chủ đầu tư. Khu đất thực hiện xây dựng CCN Yên Mỹ là 477.773,49m2 được thực hiện tại các xã Trung Hòa, Tân Lập và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬