View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
05/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình”. Địa điểm: Xã Hồng Việt, xã Thăng Long, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cụm công nghiệp (CCN) Hồng Việt được quy hoạch có diện tích khoảng 69,7ha trên địa bàn 03 xã thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; cách thành phố Thái Bình khoảng 20km về phía Tây Bắc. Chủ dự án: Công ty cổ phần Tập đoàn BMK.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬