View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Kẽm điện phân tại Khu công nghiệp Sông Công 1 - Thái Nguyên
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
05/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/04/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy Kẽm điện phân tại Khu công nghiệp Sông Công 1 - Thái Nguyên. Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên nằm trong KCN Sông Công I, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án: 9,8 ha (98.019m2). Chủ dự án: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬