View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Sản xuất sản phẩm khóa chốt và dập định hình Boltun Việt Nam ”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
05/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/04/2023
Trích yếu
Dự án “Sản xuất sản phẩm khóa chốt và dập định hình Boltun Việt Nam ”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN2.2 và một phần lô đất CN2.1, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH Boltun Việt Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬