View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết”. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hàm Tiến và phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Chủ dự án : UBND thành phố Phan Thiết. Đại diện chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng thành phố Phan Thiết.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬