View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Tục bậc 1 (Nlm=21MW)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/04/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Tục bậc 1 (Nlm=21MW). Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn và xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Chủ dự án: Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Tục 1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Tục bậc 1 là công trình thủy điện kiểu đường dẫn, cấp II; Công suất lắp máy là 21 MW; Điện lượng trung bình năm là 65,77 triệu kWh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬