View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Etesy Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/04/2023
Trích yếu
"Dự án Etesy Việt Nam”. Địa điểm dự án : Lô FJ – 02, Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chủ dự án: Công ty TNHH Etesy Việt Nam. Nhà máy Etesy Việt Nam thuê nhà xưởng của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế Kiến Hợp FDE), Lô FJ - 02 với diện tích: 5.805 m2 KCN Song Khê – Nội Hoàng (khu phía nam), xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Mục tiêu của Dự án Etesy Việt Nam là đầu tư dây chuyền sản xuất các sản phẩm: Sản xuất dây sạc điện thoại, củ sạc điện thoại và các thiết bị liên quan: 5.000.000 sản phẩm/năm...
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬