View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu công nghiệp Becamex-Bình Phước” (theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, diện tích 24.482.732 m2)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
23/04/2023
Trích yếu
Dự án “Khu công nghiệp Becamex-Bình Phước” (theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, diện tích 24.482.732 m2). Địa điểm thực hiện dự án: phường Minh thành, phường Thành Tâm và phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬